Skaut Mikulov

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno.

Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

hrát fér
spolupracovat s ostatními
být ohleduplný k okolnímu prostředí
mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s.

sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice.
Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS

Naše oddíly

POUTNÍCI

Skautský oddíl poutníků začal stavět svou činnost na základu oddílu Tekumseh inspirovaného indiánskou tematikou. Další významný mezník v jejich dějinách byla větší spolupráce se Smečkou vlčat od roku 1999. Tu vedl Jirka Ilgner, který dnes již se skautem v Mikulově nespolupracuje. Pro svoje vlčata obětoval moc a ty mu to stejným dílem vracely. V nejsilnějších letech šlo nejspíš o nejlepší oddíl v Mikulově po revoluci, který držel nad vodou celé středisko. V čele oddílu se během let vystřídalo mnoho osobností mikulovského skautingu, kteří se zapsali nesmazatelně do historie oddílu- jmenujme jen několik – Zrzek, Červotoč, Hortva, Bylina….

STALKER

Historie kmene, jako každá správná historie začíná ještě před jeho založením. V roce 1994 byla situace v oddílech dost napjatá. 2. chlapecký oddíl Tekumseh byl v rozkolu, kdy proti sobě stálo vedení tehdy prezentované Romanem Klingerem – Klingošem a Vladimírem Peškem – Sáťou, kteří se chtěli věnovat indiánštině a na straně druhé proti nim stál v opozici Tomáš Bartl – Výr, se svou družinou Dingů, která si na indiány touto formou hrát nechtěla, ale jako jediná v oddíle opravdu fungovala. V této situaci se rozhodlo vedení střediska s problémem něco dělat. Tím něčím bylo uspořádání akce STALKER, drsnější motivační akce, během které si měli vedoucí a rádci vyříkat svoje problémy a tak trochu se líp poznat a zkusit svoje problémy řešit společně.

VLAŠTOVKY

Připravujeme

Klubovna Mikulov (Hrad) 

Správce klubovny: Matěj Mihalík (KessiDy)
Tel: 723 469 950
Email: kessidy@skaut.cz
Poloha : Vrchlického 172/7, Mikulov
GPS: 48°48’24.431″N, 16°38’24.940″E

Počet míst: maximálně 15 lidí

Členění prostoru: kuchyňka, sprchy, 1 velká klubovna 

Vaření: 2 elektrické vařiče, zázemí je s teplou vodou, základní vybavení

Topení: ústřední topení

Předání klubovny: podle dohody s KessiDym

Junák - český skaut, středisko Mikulov, z.s.

Bezručova 655/33, 69201 Mikulov
 
Jaroslav Jánský
602 537 705
 IČO 670 29 558